Asiakkaani !

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan perjantaina 25.5.2018.


Olen päivittänyt  asiakasrekisteriselosteet tietosuojakäytännön uuden sääntelyn mukaiseksi ja ne on nähtävissä hoitolassani.

Asiasta on monenlaista tietoa ja ohjeistusta, valitettavasti myös virheellistäkin. Ristiriitoja on myös terveydenhuollon-, henkilötieto- ja potilaslaki lainsäädäntöjen kanssa. Eduskunta on laatimassa myös omaa ohjeistustaan tietosuoja asiassa, mutta nyt mennään näillä tiedoilla ja muutetaan sitten mikäli tarve vaatii.

Muutos ei aiheuta Sinulle mitään toimenpiteitä.

Noudatan kaikissa asiakassuhteissa turvallista ja lainmukaista henkilötietojen käsittelytapaa sekä vaitiolovelvollisuutta.

Haluan varmistaa velvoitteiden ja säännösten noudattamisen sekä kaikkien asiakkaideni oikeuksien turvaamisen parhaalla mahdollisella tavalla, asiakaskortistot säilytetään kansioissa, lukitussa tilassa eikä tietoja laiteta sähköisiin järjestelmiin.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi tarkastettavaksi kuten ennenkin, korjattavaksi virheelliset tiedot tai kokonaan poistettavaksi kortistostani potilaslaki 12§: ohjeiden mukaisesti